<vuko> The authenticity of host 'localhost (::1)' can't be established.
<trasz> takie czasy, nikomu nie można ufać.